Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật ngày: 06/09/2019 06:55:05

ĐTO - Ngày 5/9, Vụ Quản lý Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi làm việc về phối hợp trong việc lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quan điểm và mục tiêu, nguyên tắc của Quy hoạch vùng ĐBSCL được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, định hướng chiến lược của Việt Nam về vị trí địa lý chính trị, quốc phòng và chiến lược tổng thể quốc tế, đảm bảo sự gắn kết với các quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành liên quan.

Quy hoạch cũng hướng đến sự tối ưu hóa phát triển tổng hợp với lợi thế của toàn vùng (12 tỉnh và 1 thành phố) và xem xét các tác động và cơ hội của các vùng lân cận như TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam bộ cũng như phát triển xuyên biên giới. Sử dụng lợi thế so sánh và đặc điểm của từng tiểu vùng và toàn vùng ĐBSCL làm cơ sở cho tăng trưởng kinh tế bền vững...

Bên cạnh đó, phát triển kết cấu hạ tầng vùng dựa trên tăng trưởng kinh tế dự kiến và phân vùng các hoạt động kinh tế, phát triển hệ thống dân cư đô thị và nông thôn; xem xét các yêu cầu ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động của phát triển thượng nguồn, bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái và bảo vệ môi trường; các chỉ số tăng trưởng xanh. Điều quan trọng đối với ĐBSCL là phát triển liên kết vùng, triển khai mạnh mẽ và giám sát tiến độ của Quy hoạch vùng ĐBSCL đã thỏa thuận và đảm bảo môi trường đầu tư đáng tin cậy cho đầu tư tư nhân trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận về kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trong mối liên hệ với ĐBSCL; các vấn đề quan ngại, thách thức về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội...

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia nhóm làm việc với các sở, ngành tỉnh để thu thập tài liệu liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường. Đồng thời, tìm hiểu về phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và thương mại...

Trang Huỳnh

 

Gửi bình luận của bạn