Huyện Tân Hồng

Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Cập nhật ngày: 10/10/2019 10:55:06

ĐTO - Huyện Tân Hồng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh thông qua liên kết, mở rộng quy mô sản xuất.


Huyện Tân Hồng tập trung phát triển các vùng canh tác nông nghiệp trọng điểm, trong đó có cây màu. 
Ảnh: N.KHÁNH

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng, thời gian qua, huyện đã tập trung phát triển có định hướng các cây trồng chủ lực. Trong đó, vận động nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng để giảm giá thành sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến nay, nông dân sử dụng giống xác nhận đạt trên 80%, diện tích lúa chất lượng cao đạt 70%; áp dụng biện pháp giảm giá thành bằng hình thức sạ thưa, sạ hàng chiếm 50% diện tích sản xuất. Những vụ gần đây, nông dân chỉ còn sử dụng 100 - 150kg giống/ha. Việc áp dụng cơ giới trong khâu làm đất, khâu thu hoạch đạt 100%; điện khí hóa hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất đạt 99,2%. Nông dân còn ứng dụng máy bay điều khiển từ xa để phun thuốc mang lại hiệu quả thiết thực.

Về mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ, toàn huyện hiện có 11 hợp tác xã nông nghiệp, 2 hợp tác xã phi nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác năm 2012 và 118 trang trại đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đến nay, huyện đã thực hiện liên kết được 14.365ha với công ty, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo và tạo đầu ra sản phẩm lúa hàng hóa ổn định, giúp người dân an tâm sản xuất.

Huyện cũng chủ động xây dựng và phát triển vùng sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày có thế mạnh như: mè, khoai lang, đậu phộng, đậu xanh, bắp... theo hình thức xen vụ, đồng thời xem xét qui hoạch một số vùng sản xuất chuyên canh với quy mô, diện tích vừa và nhỏ trong khu vực thị trấn Sa Rài, Tân Thành B, Bình Phú, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ.

Nhằm hỗ trợ giới thiệu quảng bá các mặt hàng nông sản, huyện cũng tổ chức các cuộc tham quan học tập kinh nghiệm những mô hình kinh tế hiệu quả và liên hệ tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Huyện cũng hỗ trợ Công ty TNHH MTV lương thực Tân Hồng, Công ty ADC và các doanh nghiệp nhằm tạo mối liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho bà con nông dân; phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức mới về nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý hợp tác xã cho các thành viên Ban giám đốc hợp tác xã...

Để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện Tân Hồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, quần chúng nhân dân về mục tiêu đề án của tỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện của huyện. Cùng với đó, xây dựng môi trường phát triển sản xuất gắn với yếu tố thị trường, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh thực hiện đầu tư cho cây lúa theo hướng liên kết tạo sự ổn định đầu ra, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; tập trung đầu tư các gói thầu về hạ tầng cho các vùng sản xuất, nhất là vùng sản xuất chuyên canh, chú trọng xây dựng tốt hệ thống đê bao ngăn lũ, cải tạo tốt các công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tận dụng những điều kiện lợi thế, khắc phục những khó khăn, phấn đấu tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, an toàn, hiệu quả bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng và phát triển các cánh đồng liên kết, tập trung; đổi mới và củng cố phương thức hoạt động của các hợp tác xã theo hình thức hoạt động đa ngành, huy động được nhiều thành viên tham gia...”.

Khánh Phan

Gửi bình luận của bạn