Yêu cầu lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đảm bảo về trình tự, thủ tục và biểu mẫu

Cập nhật ngày: 16/06/2019 10:09:20

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải thường xuyên nghiên cứu quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử phạt chuyên ngành có liên quan, nhằm đảm bảo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính được lập đúng theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, biểu mẫu.


Việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu có thể bị xử lý hình sự

Thường xuyên tổ chức và cử  cán bộ, công chức  có thẩm quyền xử  lý vi phạm hành chính tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính. Nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các sai sót về trình tự, thủ tục, cẩu thả trong việc ghi chép các văn bản trong hồ sơ xử  lý vi phạm hành chính… nhằm thực hiện nghiêm công tác xử  lý vi phạm hành chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn dương cũng yêu cầu thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu, để  người dân, nhất là các địa phương có tuyến biên giới giáp ranh với Campuchia  biết và chấp hành. Đối với các trường hợp phát hiện thuốc lá điếu nhập lậu trên các phương tiện vận tải hành khách, cần phải làm rõ trách nhiệm của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định tại Thông tư số 63, ngày 7/11/2014 của  Bộ Giao thông Vận tải.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn