Công bố quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2013-2020

Cập nhật ngày: 30/09/2013 04:31:54

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, việc quy hoạch và bảo tồn Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim giai đoạn 2013-2020 với qui mô hơn 7.000ha sẽ bao gồm 3 phân khu chức năng: bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, hành chính-dịch vụ.

Đồng thời, bảo vệ khu rừng đặc dụng với các cảnh quan tiêu biểu, các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, các loài động, thực vật quý hiếm của vùng Đồng Tháp Mười như một mẫu chuẩn quốc gia về một vùng đất ngập nước nội địa ven sông MêKông, đất chua phèn trảng cỏ ngập nước theo mùa.

Trong giai đoạn 2013-2020, VQG Tràm Chim sẽ tập trung vào các nội dung như: quy hoạch hệ thống vận hành và cơ chế quản lý chế độ ngập nước trong mùa khô để làm cơ sở cho việc quản lý chế độ thủy văn, vừa đáp ứng đặc điểm ngập nước của từng loại sinh cảnh, vừa phòng cháy rừng tràm và đồng cỏ.

Nhật Khánh

Gửi bình luận của bạn