• 13 tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
  • 08/01/2019
  • ĐTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Quy định). Theo đó, tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gồm 13 tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 1.000 điểm.
Xem tin đã đăng theo ngày: