• Trường Sa thân yêu
  • 18/07/2012
  • Nằm cách xa đất liền hàng ngàn hải lý, là nơi đầu sóng ngọn gió phải đối mặt với nhiều phong ba bảo táp, quần đảo Trường Sa luôn được người dân cả nước giành nhiều tình cảm thắm thiết.
  • Phát huy dân chủ để tạo sức mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
  • 16/07/2012
  • Trong 6 tháng đầu năm 2012, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) trong tỉnh đã được tổ chức triển khai gắn kết với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Xem tin đã đăng theo ngày: