• CPTPP có hiệu lực với 6 nước
  • 31/12/2018
  • Theo Reuters, Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker ngày 30/12 tuyên bố Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu có hiệu lực với 6 nước Australia, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore.
Xem tin đã đăng theo ngày: