• Anh bắn 41 phát đại bác đón Trump
  • 04/06/2019
  • Nghi thức trang trọng được tổ chức trong lễ đón Tổng thống Mỹ tại Cung điện Buckingham, bắt đầu ba ngày thăm chính thức Anh của Trump.
Xem tin đã đăng theo ngày: