• Hơn 7.400 ứng viên tham gia tổng tuyển cử tại Thái Lan
  • 08/02/2019
  • Theo Bangkok Post, tính từ ngày bắt đầu tiến trình đăng ký ứng cử viên (4/2) đến cuối ngày 6/2, 66 đảng chính trị tại Thái Lan đã đăng ký 7.409 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới.
Xem tin đã đăng theo ngày: