Tiết kiệm pin Android bằng cách tự động tắt 3G/4G khi dùng Wi-Fi

Cập nhật ngày: 01/12/2018 02:40:34

Nếu bạn vẫn bật dữ liệu di động trong khi sử dụng Wi-Fi, pin của thiết bị sẽ cạn kiệt một cách nhanh chóng.

Thay vì tắt 3G/4G theo cách thủ công, Android có tùy chọn hỗ trợ bạn tự động hóa thao tác này. Mặc định, tùy chọn này bị ẩn và chỉ khả dụng khi người dùng kích hoạt tùy chọn nhà phát triển.

Bật tùy chọn nhà phát triển

Trước hết, bạn cần bật tùy chọn nhà phát triển. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) và tìm đến phần About phone (Giới thiệu về điện thoại). Trên một số dòng điện thoại phần này sẽ có tên About device (Giới thiệu về thiết bị).

Tiếp theo, bạn tìm đến mục Build information (Thông tin phiên bản) hoặc Build number (Số phiên bản).

Bây giờ, bạn chạm ngón tay bảy lần liên tiếp lên mục Build number để điện thoại kích hoạt tùy chọn nhà phát triển cho bạn.

Tự động tắt 3G/4G khi kết nối Wi-Fi

Sau khi đã bật tùy chọn nhà phát triển, bạn mở ứng dụng Settings (Cài đặt) và chọn Developer options (Tùy chọn nhà phát triển). Trên một số dòng điện thoại, bạn có thể cần duyệt qua một số cài đặt trước khi tìm thấy mục Developer options.

Tại màn hình Developer options, bạn di chuyển đến nhóm Networking (Mạng), và tắt công tắc tại tùy chọn Mobile data always active (Dữ liệu di động luôn hiện hoạt).

Khi tắt tùy chọn này, kết nối dữ liệu di động của thiết bị sẽ bị tắt ngay khi điện thoại kết nối vào mạng Wi-Fi. Khi thiết bị mất kết nối Wi-Fi vì một lý do nào đó, kết nối dữ liệu di động sẽ tự động bật trở lại.

Ca Tiếu/Vietnamnet (theo AddictiveTips)

Gửi bình luận của bạn