TP.Cao Lãnh, TX.Sa Đéc

Sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (2010 - 2015)

Cập nhật ngày: 28/06/2013 06:02:42

Ngày 26/6, Thành ủy Cao Lãnh, Thị ủy Sa Đéc, tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (2010 - 2015). Đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị sơ kết tại Thành ủy Cao Lãnh.


Đồng chí Đoàn Quốc Cường phát biểu tại hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Cao Lãnh duy trì đạt mức khá, lĩnh vực thương mại - dịch vụ; văn hóa xã hội ngày càng phát triển; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế: Kinh tế phát triển chưa xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; Việc xúc tiến kêu gọi đầu tư và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn kết quả còn khiêm tốn; nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản nhiều, công tác lập dự án đầu tư phối hợp còn nhiều bất cập... Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, thành phố chỉ đạt 4/23 chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Quốc Cường lưu ý Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần bổ sung những giải pháp cụ thể; cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ thị xã Sa Đéc đã cơ bản đạt và vượt 17/32 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của thị xã hàng năm đều tăng trưởng ở mức khá; tốc độ tăng trưởng toàn ngành thương mại - dịch vụ bình quân giai đoạn 2011-2013 tăng 13,35%/năm; tỷ lệ thu ngân sách so với GDP bình quân đạt 9,54%/năm (kế hoạch 10%/năm). Chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả khả quan.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Thị ủy Sa Đéc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở quy mô hợp lý, chú trọng chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội theo hướng tập trung, hiệu quả, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đức Tuấn - K.N

Gửi bình luận của bạn