ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP

Tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật ngày: 25/05/2020 05:37:46

Vừa qua, Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 46 đảng viên. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Thống - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã kế thừa truyền thống; đồng thời linh hoạt vận dụng, sáng tạo các giải pháp hoạt động kinh doanh trong điều kiện mới và đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, ra sức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, hiệu quả hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng lên; điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động được cải thiện; các chế độ chính sách đối với người lao động được giải quyết đầy đủ; số lượng đảng viên ngày càng tăng, Đảng bộ công ty liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, doanh số phát hành vé đạt 22.328 tỷ đồng, đạt 107,35% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ; doanh thu tiêu thụ vé đạt 20.306 tỷ đồng, đạt 127,4% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ; lợi nhuận đạt 2.770 tỷ đồng, đạt 126,12% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ; nộp ngân sách đủ, đúng qui định...

Các cấp ủy duy trì chế độ sinh hoạt nền nếp; thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng; nội dung sinh hoạt của các tổ chức đảng ngày càng thiết thực, phù hợp, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác kết nạp đảng viên mới đạt, vượt chỉ tiêu đề ra; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ công ty luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,... Chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020 - 2025: Doanh số phát hành vé đạt 25.600 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ đạt 24.064 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.505 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động năm sau không thấp hơn năm trước; không để xảy ra vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước trong công ty; phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 95%, kết nạp 10 đảng viên; Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, Chi đoàn cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch công ty được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ngô Thanh Trí - Phó Giám đốc công ty được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận và thống nhất giao lại cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XI và cụ thể hóa thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI đề ra.

THANH LỘC

Gửi bình luận của bạn