Số: 40/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Thông báo Bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/03/2018 09:43:53

* Cho thuê Quyền sử dụng đất, diện tích 1.538,1m2 .Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh của Văn phòng Huyện Ủy Cao Lãnh. Tọa lạc tại khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức thuê:

Thời hạn cho thuê là 15 năm, nộp tiền thuê đất hàng năm, đơn giá ổn định trong 03 năm, Người trúng đấu giá ngoài việc nộp tiền thuê đất của năm đầu tiên và còn phải nộp thêm tiền thuê đất của 01 năm tiếp theo, số tiền này sẽ trừ vào năm cuối khi kết thúc hợp đồng.

* Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chịu thuế và các khoản chi phí khác theo quy định. Giá khởi điểm: 72.000.000đ/năm

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem tài sản, đăng ký: Từ ngày 19/3/2018 đến 15 giờ ngày 06/4/2018

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Các ngày 04, 05 và đến 15 giờ ngày 06/4/2018 tại VP Huyện Ủy Cao Lãnh.

+ Tiền mua hồ sơ : 1.000.000đ/hồ sơ ; + Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm.

Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 10/4/2018, tại VP Huyện Ủy Cao Lãnh .

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 6250 230; 0277 3854 517 hoặc VP Huyện Ủy Cao Lãnh. Điện thoại: 0277 3822 139.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn