Số: 66 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 04/05/2018 09:09:58

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá.

* Quyền khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng giữ xe bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018.

Diện tích mặt bằng khai thác dịch vụ giữ xe:

- Khu vực Sản – Nhi: 16 m x 20 m = 320 m2.

- Khu vực Khoa Khám bệnh: 10 m x 95,5 m = 955 m2.

- Khu vực Khoa Nội: 10 m x 20 m = 200 m2.

Giá khởi điểm: 693.000.000đ

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 04/5/2018 đến 16 giờ ngày 14/5/2018.

- Nhận hồ sơ: Ngày 14, 15 và đến 16 giờ ngày 16/5/2018.

+ Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ; + Tiền đặt trước 10%: 69.300.000đ/đơn tham gia nộp  tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Thời gian đấu giá: 14 giờ ngày 17/5/2018 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Người tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3854 517 hoặc tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Điện thoại: 0277 3774 307 (gặp anh Hồ Văn Chơn)

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn