Số: 95 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 22/06/2018 13:18:44

Đấu giá QSDĐ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đông Tháp như sau:

a.Các nền nhà mở rộng chợ An Phú Thuận, xã An Phú Thuận.

* Lô A.

+ Nền số: 01. Diện tích 90m2; Giá khởi điểm: 403.200.000đ

+ Nền số: 02. Diện tích 91,30m2; Giá khởi điểm: 292.160.000đ

+ Nền số: 03. Diện tích 93,70m2; Giá khởi điểm: 299.840.000đ

+ Nền số: 04. Diện tích 94,10m2; Giá khởi điểm: 361.344.000đ

* Lô B.

+ Nền số: 01, 02, 03. Diện tích 55m2/nền; Giá khởi điểm: 99.000.000đ/nền

+ Nền số: 04. Diện tích 67,20m2; Giá khởi điểm: 145.152.000đ

* Lô C.

+ Nền số: 01. Diện tích 78,50m2; Giá khởi điểm: 301.440.000đ

+ Nền số: 02. Diện tích 78,10m2; Giá khởi điểm: 249.920.000đ

+ Nền số: 03. Diện tích 74,70m2; Giá khởi điểm: 239.040.000đ

+ Nền số: 04, 05. Diện tích 69,90m2/nền; Giá khởi điểm: 223.680.000đ/nền

+ Nền số: 06. Diện tích 62,50m2; Giá khởi điểm: 200.000.000đ

+ Nền số: 07. Diện tích 62,10m2; Giá khởi điểm: 198.720.000đ

+ Nền số: 08. Diện tích 62,0m2; Giá khởi điểm: 198.400.000đ

+ Nền số: 09. Diện tích 61,70m2; Giá khởi điểm: 197.440.000đ

+ Nền số: 10. Diện tích 61,60m2; Giá khởi điểm: 197.120.000đ

+ Nền số: 11,12. Diện tích 61,20m2/nền; Giá khởi điểm: 195.840.000đ/nền

+ Nền số: 13. Diện tích 60,90m2; Giá khởi điểm: 194.880.000đ

+ Nền số: 14. Diện tích 60,70m2; Giá khởi điểm: 194.240.000đ

+ Nền số: 15. Diện tích 60,50m2; Giá khởi điểm: 193.600.000đ

+ Nền số: 16. Diện tích 60,30m2; Giá khởi điểm: 192.960.000đ

+ Nền số: 17. Diện tích 60,10m2; Giá khởi điểm: 192.320.000đ

+ Nền số: 18. Diện tích 59,90m2; Giá khởi điểm: 191.680.000đ

+ Nền số: 19. Diện tích 59,40m2; Giá khởi điểm: 190.720.000đ

+ Nền số: 20. Diện tích 59,40m2; Giá khởi điểm: 190.080.000đ

+ Nền số: 21. Diện tích 59,20m2; Giá khởi điểm: 189.440.000đ

+ Nền số: 22. Diện tích 59,0m2; Giá khởi điểm: 188.800.000đ

+ Nền số: 23. Diện tích 58,8m2; Giá khởi điểm: 188.160.000đ

+ Nền số: 24. Diện tích 58,6m2; Giá khởi điểm: 187.520.000đ

+ Nền số: 25. Diện tích 67,0m2; Giá khởi điểm: 300.160.000đ

a.Các nền nhà mở rộng, chợ An Phú Thuận, xã An Phú Thuận,

b. Quyền sử dụng đất ở tại xã An Nhơn:

* Lô B.

+ Nền số: 4, 5, 6, 7, 8. Diện tích 72m2/nền; Giá khởi điểm: 144.000.000đ/nền

* Lô D.

+ Nền số: 1 Diện tích 107,5m2; Giá khởi điểm: 236.500.000đ (nền góc)

+ Nền số: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diện tích 72m2/nền; Giá khởi điểm:144.000.000đ/nền

+ Nền số: 11. Diện tích 99,5m2; Giá khởi điểm: 218.900.000đ (nền góc)

+ Nền số: 12. Diện tích 106,5m2; Giá khởi điểm: 234.300.000đ (nền góc)

* Lô F’.

+ Nền số: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Diện tích 72m2/nền

 Giá khởi điểm: 144.000.000đ/nền

+ Nền số: 27. Diện tích 83,5m2; Giá khởi điểm: 183.700.000đ (nền góc)

* Lô G’.

+ Nền số: 23. Diện tích 99m2; Giá khởi điểm: 218.900.000đ (nền góc)

* Lô C’. (nền góc)

+ Nền số: 11,12. Diện tích 106,5m2/nền; Giá khởi điểm: 234.300.000đ/nền

* Lô H (nền góc)

+ Nền số: 01,08. Diện tích 106,5m2/nền; Giá khởi điểm: 234.300.000đ/nền

+ Nền số: 15, 21.Diện tích 103,5m2/nền; Giá khởi điểm: 227.700.000đ/nền

c. Cụm Dân cư chợ An Khánh, xã An Khánh

* Lô D.

+ Nền số: 06. Diện tích 83m2; Giá khởi điểm: 166.000.000đ

+ Nền số: 09. Diện tích 90,9m2; Giá khởi điểm: 181.800.000đ

Thời gian thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 22/6 đến 15 giờ ngày 17/7/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 17,18 và đến 15 giờ ngày 19/7/2018 .(Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 20/7/2018 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 6250 230; 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành, điện thoại: 0277. 3840253.

 *Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn