Số: 76/TB-ĐG Đồng Tháp, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 10/06/2020 18:54:49

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, nhà giữ xe tại Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 2, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021; 2021-2022 (Thời gian khai thác kể từ ngày 01/9/2020 đến hết 31/8/2022). Cụ thể:

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, nhà giữ xe tại Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 2, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021; 2021-2022 (Thời gian khai thác kể từ ngày 01/9/2020 đến hết 31/8/2022). Cụ thể:

- Căn tin điểm chính (DT 107m2): 146.200.000đ/năm học              

- Căn tin điểm phụ (DT 110m2): 64.000.000đ/năm học              

- Nhà giữ xe (DT 540m2): 70.000.000đ/năm học              

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ Căn tin, nhà giữ xe:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá của năm học 2020-2021, số tiền trúng đấu giá còn lại của năm học 2021-2022 người trúng đấu giá phải nộp đủ trong tháng 9/2021.

 Người trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá Quyền khai thác Căn tin, nhà giữ xe số: 71 /PA-THPT.LVo2 ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 2 và không được sang nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 10/6/2020 đến 15 giờ ngày 25/6/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 25/6/2020, 26/6/2020 và đến 15 giờ ngày 29/6/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ (Căn tin điểm chính); 150.000đ (Căn tin điểm phụ, nhà xe)

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 30/6/2020 tại Trường THPT Lấp Vò 2.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Trường THPT Lấp Vò 2

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Lấp Vò 2. Điện thoại: 0277 3660 349 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn