Số: 122 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/09/2020 10:56:08

Đấu giá cho thuê QSDĐ (SKC). Diện tích: 197,3m2; Thửa 195, TBĐ 04; Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê 01 lần cho cả thời gian thuê. Tọa lạc tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm:  342.315.500đ

Người trúng đấu giá phải hoàn trả ngay giá trị tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp là 110.436.000đ sau khi ký biên bản trúng đấu giá và tự thỏa thuận với Công ty để mở đường đi ra, vào (tiếp giáp QL80).

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai; quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/9/2020 đến 15 giờ ngày 29/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá:Từ ngày 21/9/2020 đến 15 giờ ngày 29/9/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 68.464.000đ vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp các ngày 29/9, 30/9 và đến 15 giờ ngày 01/10/2020

- Tiền bán hồ sơ:  1.000.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 02/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành. Điện thoại: 0277 3840 253 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn