Số: 160/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/11/2020 07:54:12

* Quyền khai thác dịch vụ Đò, diện tích bán hàng năm 2021, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp (Thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021):

- Đò Tân Thành B -Tân Phước. Giá khởi điểm: 162.000.000đ

- Đò Giồng Nhỏ-Gò Gòn. Giá khởi điểm: 75.000.000đ

- Chợ Giồng Găng. Giá khởi điểm: 150.000.000đ

- Chợ Tân Phước. Giá khởi điểm: 200.000.000đ

* Người trúng đấu giá nộp ngay 50% số tiền sau khi ký biên bản trúng đấu; 50% còn lại phải nộp trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/10/2020 đến 15 giờ ngày 16/11/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 16, 17 và đến 15 giờ ngày 18/11/2020 tại UBND xã Tân Phước.

- Tiền mua hồ sơ: Đò Giồng Nhỏ-Gò Gòn 150.000đ/hồ sơ. Đò Tân Thành B -Tân Phước và các Chợ 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ, 30 phút ngày 19/11/2020 tại UBND xã Tân Phước.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 02773852059; UBND xã Tân Phước, ĐT: 02773525043 (Trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn