Số: 05/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 25/01/2021 10:53:20

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 02 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022), gồm:

- Căn tin: (DT: 450m2): Giá khởi điểm: 63.000.000đ/02 năm.

- Quầy photo: (DT: 20m2): Giá khởi điểm: 16.200.000đ/02 năm.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 01/PA-THPTCL1 ngày 08/01/2021 của Trường THPT Cao Lãnh 1 và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/01/2021 đến 15 giờ ngày 28/01/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 28/01, 29/01 và đến 15 giờ ngày 01/02/2021 tại Trường THPT Cao Lãnh 1.

- Tiền bán hồ sơ: Nhà giữ xe: 150.000đ/hồ sơ; Quầy photo: 50.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 02/02/2021 tại Trường THPT Cao Lãnh 1.

- Phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường THPT Cao Lãnh 1. Điện thoại 02773822252 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn