Số: 46 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 31/03/2021 10:10:22

Quyền khai thác Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ đối với Căn tin; Chợ rau TP.Hồng Ngự: (6m x 12m) = 72 m2. Thời gian khai thác kể từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 31/12/2022 (20 tháng, 05 ngày). Giá khởi điểm: 138.630.000đ (6.875.000đ/tháng x 20 tháng, 05 ngày).

* Điều kiện tham gia đấu giá: Người trúng đấu giá trong thời hạn 07 (bảy) ngày phải nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá. Quá 07 ngày người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền thì bị hủy kết quả trúng đấu giá và mất tiền đặt trước.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 31/3/2021 đến 15 giờ ngày 13/4/2021.

- Nhận tiền đặt trước: Nộp 25.000.000đ/hồ sơ vào các ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/4/2021 tại Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng thành phố Hồng Ngự.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 16/4/2021 tại Ban QL chợ và Dịch vụ công cộng thành phố Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3854.517 - 0277.3852059 hoặc Ban QL chợ và Dịch vụ công cộng TP. Hồng Ngự, điện thoại 02773 522.268.

Gửi bình luận của bạn