Số: 24/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 18/03/2024 11:51:31

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, địa chỉ: 39 Nguyễn Văn Tre, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp (Thời gian khai thác 10 tháng kể từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 28/02/2025), cụ thể:

- Căn tin (lầu 3) 1 (DT: 550m2). Giá khởi điểm: 52.500.000đ/01 tháng.

- Căn tin (lầu 3) 2 (DT: 260m2). Giá khởi điểm: 10.000.000đ/01 tháng.

- Bãi đậu xe Taxi (DT: 36m2). Giá khởi điểm: 22.050.000đ/01 tháng.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số: 533/PA-BVĐK ngày 29/02/2024 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp về thực hiện quyền khai thác Dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 18/3/2024 đến 15 giờ ngày 29/3/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 29/3/2024 đến 15 giờ ngày 02/4/2024 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 03/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp 2 vòng theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn