• Hão danh 'Nữ hoàng văn hóa tâm linh’
  • 14/07/2019
  • Loạn danh xưng, danh hiệu tạo ra tình trạng vàng thau, thật giả lẫn lộn; phô trương danh hão, giả dối; bôi bẩn những chân giá trị vốn có của đời sống văn hóa dân tộc.
Xem tin đã đăng theo ngày: