4 đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật và diễn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Cập nhật ngày: 01/06/2012 08:05:19

Đó là Đạo diễn Trần Thắng Vinh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, Chỉ đạo nghệ thuật Đinh Minh Mẫn - Trưởng Đoàn Văn công Đồng Tháp, nghệ sĩ Vũ Hoài Sơn và nghệ sĩ Châu Hải Yến - Diễn viên Đoàn Văn Công Đồng Tháp.

Đây là những đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, diễn viên đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Trước đây, tỉnh Đồng Tháp có 2 đạo diễn, diễn viên cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là: NSUT Thanh Tùng, NSUT Trọng Vương. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Đồng Tháp có tổng số 6 đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, diễn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh nhà.

Bá Thảo

Gửi bình luận của bạn