Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường

Cập nhật ngày: 07/06/2019 05:43:15

ĐTO - Tháng 5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ký kết kế hoạch liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường giai đoạn 2017- 2019.


Đại diện lãnh đạo 3 ngành ký kết liên tịch

Sau 2 năm thực hiện, 3 ngành đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, nâng cao kiến thức lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp thân thiện, năng động, sáng tạo và mến khách. Bảo tàng tỉnh, Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc và Khu Di tích Xẻo Quít chủ động xây dựng các hoạt động giáo dục và trải nghiệm, tổ chức hướng dẫn thuyết minh tham quan học tập cho học sinh và đoàn viên, thanh niên định kỳ. Mỗi năm có khoảng 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh đến Bảo tàng tỉnh và các di tích để tìm hiểu, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, hình thành tinh thần yêu quí truyền thống lịch sử địa phương, hiểu rõ hơn kiến thức lịch sử quê hương, dân tộc...

Trên cơ sở đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường 2 năm qua, 3 ngành tiếp tục ký kết liên tịch giai đoạn 2019-2021 nhằm giới thiệu, tuyên truyền giá trị di sản văn hóa tại “địa chỉ đỏ” ở các di tích trọng điểm trên trên địa bàn tỉnh (Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu Di tích Gò Tháp, Khu Di tích Xẻo Quít, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp...).

TN

Gửi bình luận của bạn