Công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm trách nhiệm vụ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 29/08/2019 08:17:05
Công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm trách nhiệm vụ ở cơ sở
Gửi bình luận của bạn