Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lai Vung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 21/08/2020 09:28:11
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lai Vung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Gửi bình luận của bạn