Tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 28/02/2024 11:56:07
ĐTO - Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự, kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn luôn được quan tâm, ưu tiên xem xét hỗ trợ từ nhiều nguồn vốn, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn