Huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em

Cập nhật ngày: 19/02/2021 14:41:09

ĐTO - Đây là mục tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, kế hoạch nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em từ 7 - 15 tuổi (học sinh cấp Tiểu học và THCS) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước, phấn đấu giảm tối đa tình trạng trẻ em bị đuối nước hàng năm.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ trẻ em chưa biết bơi được dạy bơi an toàn đạt 80%; tỷ lệ trẻ em bị đuối nước giảm từ 5 - 10% so với giai đoạn 2016-2020; mở ít nhất 4.000 lớp, dạy cho ít nhất 100.000 trẻ em biết bơi, biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Hàng năm, mỗi huyện, thành phố tổ chức ít nhất 1 hội thi bơi lặn, cứu đuối; phấn đấu 100% các huyện, thành phố có hồ bơi 50m (hoặc 25m); phấn đấu 100% trường Tiểu học và THCS có hồ bơi và đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy ngoại khóa, tự chọn cho học sinh; tỷ lệ học sinh biết bơi của học sinh Tiểu học và THCS đạt 80%.

Để thực hiện kế hoạch, ở cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em hàng năm, trong đó có giao chỉ tiêu mở lớp, phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố; tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng.

Cấp huyện căn cứ chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tổ chức dạy bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; triển khai nhân rộng mô hình dạy bơi an toàn do Quỹ từ thiện Bloomberg hỗ trợ thực hiện tại huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành và Tam Nông.

UBND tỉnh phân nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu mở lớp và kinh phí tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố thực hiện; Tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về kỹ thuật bơi an toàn, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp sơ cứu, cấp cứu và phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển các lớp dạy bơi ở địa phương vào giảng dạy trong các trường Tiểu học, THCS nơi đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất tập bơi an toàn.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê số trẻ em chưa biết bơi trong các trường Tiểu học và THCS để có kế hoạch mở lớp phù hợp với thực tế; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mở các lớp bơi an toàn trong trường học; hướng dẫn các trường quản lý, sử dụng hiệu quả hồ bơi hiện có.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch đến các đơn vị trực thuộc có liên quan; chỉ đạo tham gia vào công tác mở lớp dạy bơi ở cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em và đề xuất địa phương lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao có thể xảy ra đuối nước.

UBND cấp huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em ở địa phương giai đoạn 2021-2025. Ngoài 40% kinh phí do tỉnh phân bổ, các huyện, thành phố chi đối ứng 60% kinh phí từ ngân sách và vận động xã hội hóa; thực hiện chỉ tiêu mở lớp hàng năm do tỉnh phân bổ; hỗ trợ kinh phí vận hành, xử lý nước, thay nước cho các lớp dạy bơi an toàn tại địa phương; kêu gọi đầu tư xây dựng hồ bơi theo hình thức xã hội hóa nhằm hỗ trợ phục vụ chương trình...

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn