Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 02/06/2019 06:19:05

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Đồng Tháp. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm.

Quỹ phòng, chống tội phạm được sử dụng để chi hỗ trợ các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ trực tiếp công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch phòng, chống tội phạm và ma túy trên địa bàn tỉnh.

Quỹ này còn dùng để thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Ngoài ra, sẽ hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

PV

Gửi bình luận của bạn