CHÂU THÀNH

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu trong quy trình công tác cán bộ

Cập nhật ngày: 27/09/2020 16:16:21

ĐTO - Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện đúng theo quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tất cả công việc đều đưa ra tập thể bàn bạc thống nhất, nếu có những ý kiến khác nhau thì biểu quyết theo đa số. Đồng thời luôn tôn trọng và đề cao vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ nên chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đã tạo được sự thống nhất cao trong các cấp ủy, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc trong quy hoạch cán bộ. Cán bộ đưa vào quy hoạch cấp huyện và cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, trình độ, năng lực, tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Mỗi chức danh quy hoạch đều bảo đảm được 3 độ tuổi, đủ chuẩn trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng quy hoạch các chức danh chủ chốt đúng theo quy trình hướng dẫn.

Công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành thực hiện và chỉ đạo cơ sở thực hiện đầy đủ các quy trình, trình tự theo nghị quyết, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Việc quy hoạch cán bộ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; số lượng, nguồn quy hoạch từ 1,5 - 2 lần so với cấp ủy, Ban Thường vụ đương nhiệm; một chức danh quy hoạch từ 2 - 4 người, 1 người không quá 3 chức danh; đảm bảo tỷ lệ nữ, đảm bảo dãn cách giữa các độ tuổi trong chức danh quy hoạch. Cán bộ là người đứng đầu các cấp từ huyện đến cơ sở luôn được kiện toàn đảm bảo số lượng và chất lượng.

Sau công tác quy hoạch, tiến hành xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như thực hiện việc luân chuyển cán bộ và quản lý quy hoạch, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu chức danh quy hoạch. Tính đến nay, huyện Châu Thành đã phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp cơ sở và thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với kết quả trên, là căn cứ quan trọng để đào tạo, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn