Chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 10/07/2024 13:01:42

ĐTO - Sáng ngày 10/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác KT,GS; thể chế về công tác KT,GS và kỷ luật Đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KT,GS năm 2024. Nội dung KT,GS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. 

Nổi bật là cấp ủy các cấp kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên, trong đó có 23.807 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận có 631 tổ chức đảng, 1.767 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên, trong đó có 329 cấp ủy viên; kết luận có 89 tổ chức đảng, 804 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên, kết luận 613 tổ chức đảng, 2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS 13.257 tổ chức đảng. Ngoài ra, cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;...

Tại hội nghị, đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận liên quan một số vấn đề: công tác triển khai, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác KT,GS và thi hành kỷ luật của Đảng tại địa phương, đơn vị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác  KT,GS trong thời gian tới tại các địa phương, đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, tiếp tục đoàn kết, chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT,GS năm 2024. Tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình KT,GS năm 2024; xây dựng và hoàn thiện thể chế công tác KT,GS đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là KT,GS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là đơn thư, khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp khóa tới; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra kịp thời và xử lý nghiêm minh. Các Ban Thường vụ, UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn