Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cập nhật ngày: 24/05/2024 15:45:46

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Ông Huỳnh Văn Tí (trái) và ông Nguyễn Ngọc Phi

Cụ thể, tại Quyết định số 446, Thủ tướng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2016) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1200 của Bộ Chính trị.

Tại Quyết định số 447, Thủ tướng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Phi - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (từ năm 2011 đến tháng 10/2014) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1463 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Phi - nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do có liên quan đến những vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đến ngày 19/4, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Văn Tí.

Theo ANH VĂN (VTC News)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn