• Vải thay đổi màu sắc ứng dụng trí tuệ nhân tạo
  • 07/12/2023
  • Một nhóm nhà khoa học tại Hong Kong (Trung Quốc) đã phát triển một loại vải thay đổi màu sắc có trang bị một camera nhỏ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Với sáng kiến này, trong tương lai, chỉ bằng những cử chỉ đơn giản, con người có thể khiến quần áo thay đổi màu sắc.
Xem tin đã đăng theo ngày: