Đồng Tháp tập trung xây dựng Đề án nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030

Cập nhật ngày: 11/06/2024 10:37:42

ĐTO - Sáng ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững” và triển khai “Đề án nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Theo Bộ NN&PTNT, để thúc đẩy thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030” (NAP-FS) theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đề xuất lựa chọn tỉnh Đồng Tháp là một trong các tỉnh tiên phong triển khai thực hiện Kế hoạch NAP-FS cấp tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thực hiện theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm từ sản xuất, chế biến, phân phối đến tiêu dùng theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững, dựa trên lợi thế địa phương; tham gia đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và dinh dưỡng quốc gia; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Đối với “Đề án nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, Bộ NN&PTNT lựa chọn Đồng Tháp triển khai dựa trên vị trí chiến lược, là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm; là trung tâm giao lưu kinh tế, trung tâm du lịch sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Từ đó, hướng đến mục tiêu xây dựng phát triển quy mô và trình độ sản xuất nông nghiệp; duy trì tăng trưởng ở mức khá cao; tỷ lệ nông sản qua chế biến tăng; xây dựng cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển biến tích cực. Đồng thời, nâng cao trình độ học vấn cho nông dân; phát huy vai trò chủ thể, tham gia liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp…

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác Bộ NN&PTNT cùng đại diện các sở, ngành tỉnh thảo luận các nội dung liên quan đến việc đánh giá tính phù hợp và tính khả thi thực hiện chỉ số ở cấp tỉnh trong thực hiện "Đề án nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chỉ số phù hợp với điều kiện của địa phương; tổng hợp, cung cấp số liệu liên quan đến bộ chỉ số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở, ngành tỉnh cần chủ động trao đổi, phối hợp để triển khai xây dựng “Đề án nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030; giao Sở NN&PTNT rà soát, phân công thực hiện các nội dung theo kết cấu đề án. Cùng với đó, các sở, ngành tỉnh phải phân công nhiệm vụ theo bộ tiêu chí triển khai chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu…

Nhật Nam

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn