• TP Hồng Ngự xây dựng “Chính quyền đô thị thân thiện, phục vụ Nhân dân”
  • ĐTO - Thời gian qua, TP Hồng Ngự quan tâm xây dựng “Chính quyền đô thị thân thiện, phục vụ Nhân dân”. Trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
  • Góp ý hoàn thiện các dự thảo Nghị định liên quan đến kinh doanh bất động sản
  • 17/06/2024
  • ĐTO - Ngày 17/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương bàn về dự thảo các Nghị định: quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
  • 17/06/2024
  • ĐTO - Luật Đất đai năm 2024 dành hẳn chương III quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Trong đó, quyền chung của người sử dụng đất được quy định rõ như: được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai...
Xem tin đã đăng theo ngày: