Số: 68/TB-ĐGTS, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá QSDĐ lần 2”

Cập nhật ngày: 05/06/2024 10:11:33

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất (ONT) trên địa bàn huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, cụ thể:

1. Tại xã Tân Thạnh:

- Thửa đất số: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34, tờ bản đồ số 143. Diện tích: 100m2/1 thửa.

- Thửa đất số: 97; 98; 99; 100; 101; 102, tờ bản đồ số 142. Diện tích: 100m2/1 thửa; Giá khởi điểm: 201.000.000 đồng/1 thửa.

 2. Tại xã Bình Tấn:

- Thửa đất số: 76; 82; 83; 90; 91; 92; 95; 96; 98, tờ bản đồ số 34. Diện tích: 100m2/1 thửa.

- Thửa đất số: 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20, tờ bản đồ số 44. Diện tích: 100m2/1 thửa; Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng/1 thửa.

 3.Tại xã Tân Hòa: Thửa đất số: 19, tờ bản đồ số 53. Diện tích: 144,7m2.

 Giá khởi điểm: 290.268.200 đồng.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/6/2024 đến 15 giờ ngày 25/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 25; 26 và đến 15 giờ ngày 27/6/2024 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, ĐT.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/6/2024 tại trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn