Số: 85/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá Quyền sử dụng đất lần 4”

Cập nhật ngày: 05/07/2024 15:52:31

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

1. QSDĐ (ODT) thuộc khu đất công tiếp giáp khu dân cư tập trung (khu công chức 35 căn). Đường Trần Huy Liệu, vị trí 2, đường loại 5. Phường 1, thành phố Sa Đéc.

- Thửa số 01. TBĐ 43. Diện tích 136,5m2. Giá khởi điểm: 1.093.365.000đ.

- Thửa số 16. TBĐ 36. Diện tích 10,8m2. Giá khởi điểm: 86.508.000đ.

- Thửa số 32. TBĐ 36. Diện tích 66,5m2. Giá khởi điểm: 532.665.000đ.

- Thửa số 33. TBĐ 36. Diện tích 59,2m2. Giá khởi điểm: 474.192.000đ.

- Thửa số 34. TBĐ 36. Diện tích 61,8m2. Giá khởi điểm: 495.018.000đ.

- Thửa số 35. TBĐ 36. Diện tích 47,9m2. Giá khởi điểm: 383.679.000đ.

- Thửa số 36. TBĐ 36. Diện tích 52m2. Giá khởi điểm: 416.520.000đ.

- Thửa số 38. TBĐ 36. Diện tích 10,1m2. Giá khởi điểm: 80.901.000đ.

- Thửa số 39. TBĐ 36. Diện tích 5,8m2. Giá khởi điểm: 46.458.000đ.

 2. QSDĐ (ODT) tiếp giáp hẻm đan 3m đường Trần Phú (Đoạn đường Hùng Vương-Công viên Sa Đéc) vị trí 1 thuộc phường An Hòa.

- Thửa số 297. TBĐ 45. Diện tích 137,4m2. Giá khởi điểm: 1.417.418.400đ.

- Thửa số 298. TBĐ 45. Diện tích 148,2m2. Giá khởi điểm: 1.528.831.200đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/7/2024 đến 15 giờ ngày 25/7/2024.

- Tiền bán hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 25; 26 đến 15 giờ ngày 29/7/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 30/7/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 02773 854517 - 02773 852059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 02773 774337.

Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn