Số: 28/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 15/03/2024 11:51:09

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá Quyền khai thác mặt bằng kinh doanh mua bán trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Thời gian cho thuê ngày 22, 23, 24 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 3 âm lịch năm 2024) khai thác 01 kỳ lễ hội Gò Tháp. Cụ thể:

1. Mặt bằng bãi giữ xe (DT: 14.000m2); Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng.

2. Mặt bằng mua bán lô A đường D3 (DT: 1.796m2); Giá khởi điểm: 98.780.000 đồng.

3. Mặt bằng mua bán lô B đường D3 (DT: 1.492m2); Giá khởi điểm: 82.060.000 đồng.

4. Mặt bằng mua bán lô C đường D3 (DT: 336m2); Giá khởi điểm: 18.480.000 đồng.

5. Mặt bằng mua bán lô D đường D5 (DT: 868m2); Giá khởi điểm: 47.740.000 đồng.

6. Mặt bằng mua bán lô E đường D5 (DT: 680m2); Giá khởi điểm: 37.400.000 đồng.

7. Mặt bằng mua bán lô F đường D1 (DT: 1.296m2); Giá khởi điểm: 71.280.000 đồng.

8. Mặt bằng mua bán lô G đường D1 (DT: 1.404m2); Giá khởi điểm: 77.220.000 đồng.

9. Mặt bằng tổ chức hoạt động trò chơi có thưởng (DT: 1.000m2); Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án đấu giá số 91/PA-BQLKDTGT ngày 01/3/2024 của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/3/2024 đến 15 giờ ngày 29/3/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 29/3, 01/4 và đến 15 giờ ngày 02/4/2024 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 03/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517; Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp. Điện thoại: 02773960071 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn