Thường Thới Hậu A về đích nông thôn mới

Cập nhật ngày: 03/05/2024 14:21:43
THƯỜNG THỚI HẬU A VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI Dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền huyện Hồng Ngự, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương, xã Thường Thới Hậu A đã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn