• Sở Y tế - Lá cờ đầu trong công tác cải cách hành chính
  • 30/04/2020
  • ĐTO - Cùng với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh, Sở Y tế xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động chuyên môn. Bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả tập thể, Sở Y tế đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, vươn lên thành “lá cờ đầu” về thực hiện CCHC trong khối các sở, ngành tỉnh năm 2019.
  • Đến hết tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền
  • 10/04/2020
  • ĐTO - Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và là năm cuối của giai đoạn 2019-2020 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo giao các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể.
Xem tin đã đăng theo ngày: