• Thực hiện “Thứ 7 vì dân”
  • 18/09/2019
  • Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong cải cách hành chính và kịp thời ghi nhận các phản ánh của người dân về thủ tục hành chính (TTHC), vừa qua, UBND huyện Hồng Ngự đã tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ra quân “Thứ 7 vì dân” giải quyết TTHC lưu động ở các xã.
  • Gần dân để phục vụ ngày một tốt hơn
  • 02/09/2019
  • Đồng Tháp là tỉnh có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân. Nhiều cán bộ, đảng viên gần gũi, cởi mở, qua đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với người dân.
  • Thực hiện mô hình “4 tại chỗ trong 1 ngày làm việc”
  • 28/08/2019
  • ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản chỉ đạo, thống nhất về việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.
Xem tin đã đăng theo ngày: