• Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính
  • 19/11/2018
  • UBND TX.Hồng Ngự tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính TX.Hồng Ngự lần VII năm 2018. Có 10 đội tham dự, với 50 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã.
  • Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính
  • 13/11/2018
  • Đó là đánh giá của ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ trong buổi làm việc với UBND tỉnh vào chiều ngày 13/11 về kiểm tra tổng thể công tác CCHC và một số nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Khắc phục hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính
  • 12/10/2018
  • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có yêu cầu các lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Xây dựng khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính quý III.
Xem tin đã đăng theo ngày: