Cần phát huy kết quả đạt được và khắc phục nhanh các hạn chế

Cập nhật ngày: 29/07/2020 15:05:55

ĐTO - Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh vừa đến kiểm tra tại 8 đơn vị, gồm các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng UBND tỉnh.


Ông Trần Minh Lý – Trưởng Đoàn kiểm tra kiến nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có giải pháp nâng số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo các đơn vị đều quan tâm triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện tốt. Cụ thể, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ nhận trong kỳ là 734; trong đó giải quyết đúng hạn 698 hồ sơ, chưa đến hạn 36 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hay ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận 835, đã giải quyết đúng hạn 830 hồ sơ, còn 5 hồ sơ đang giải quyết.

Còn Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện sáng kiến “Mô hình hướng dẫn TTHC về công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ”. Hiện nay, Sở đang hoàn chỉnh Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nội dung trọng tâm là hướng dẫn quy trình, trình tự TTHC về cấp phép nhà ở riêng lẻ. Sau khi Sổ tay được ban hành, Sở sẽ có kế hoạch triển khai cho các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị và tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức đối thoại, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp tại các địa phương để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Đây là mô hình mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC về lĩnh vực cấp phép xây dựng.

Công tác kiểm soát TTHC được các đơn vị quan tâm thực hiện, đảm bảo cam kết, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Điển hình như Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền gồm các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, văn bằng, chứng chỉ và tiêu chuẩn nhà giáo. Trong tổng số 43 TTHC, đơn vị kiến nghị giữ nguyên 30 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 13 thủ tục, chiếm hơn 30% (vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao). Còn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tổng số 129 TTHC, Sở đã rà soát kiến nghị giữ nguyên 101 thủ tục; đơn giản hóa, cắt giảm 28 thủ tục, đạt 22% (thực hiện đạt 110% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao). Dự kiến tổng chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa gần 370 triệu đồng.

Đa số các đơn vị thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; sử dụng biên chế hành chính và thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định, lộ trình được phê duyệt đến năm 2021. Các đơn vị đảm bảo được các bước áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO phù hợp TCVN 9001:2015 theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Qua kiểm tra thực tế một số hồ sơ phát sinh đối với một số TTHC của các đơn vị chưa phát hiện sự không phù trong quá trình xử lý công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số đơn vị vẫn còn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót cần nhanh chóng khắc phục. Cụ thể như việc ký số văn bản điện tử chưa đúng theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ ký số 2 lớp. Đa số nhân sự làm công tác văn thư lưu trữ của các đơn vị còn chưa đạt chuẩn theo quy định vị trí việc làm; kho lưu trữ chưa đảm bảo an toàn tài liệu được lưu trữ và cần được sắp xếp gọn gàng hơn. Các đơn vị còn chưa ban hành danh mục hồ sơ năm 2020 theo quy định. Nhiều máy tính của các đơn vị còn chưa cài mật khẩu để bảo mật thông tin theo quy định và còn có đơn vị chưa cài phần mềm diệt vi-rút trên máy tính.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Công tác xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho năm 2021 chưa được các đơn vị quan tâm thực hiện đúng quy định. Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, còn có hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo các bước theo quy định. Công tác rà soát quy hoạch năm 2020 chưa đảm bảo thời gian thực hiện... Qua công tác kiểm tra của đoàn, lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp, gợi ý cách làm để thực hiện tốt công tác CCHC của các thành viên đoàn.

Ông Trần Minh Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, mục tiêu công tác kiểm tra của đoàn là cùng với các đơn vị rà soát lại những việc cần thực hiện trong công tác CCHC. Qua đó, đoàn kiểm tra kiến nghị với các đơn vị tiếp tục phát huy những việc đã thực hiện tốt và kịp thời khắc phục những điểm còn tồn tại, thiếu sót để công tác CCHC của các đơn vị ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, đoàn đã kiến nghị các đơn vị quan tâm tìm giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ sử dụng bưu chính công ích trên tinh thần việc gì có lợi cho dân thì làm, nhằm bảo đảm thực hiện nhất quán chủ trương xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành và phục vụ doanh nghiệp và người dân, góp phần giữ vững thứ hạng trong nhóm đầu thực hiện công tác CCHC của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn