Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 2 huyện Lai Vung, Lấp Vò

Cập nhật ngày: 27/05/2020 19:14:43

ĐTO - Ngày 27/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Trần Minh Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC của 2 huyện Lai Vung và Lấp Vò.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Lai Vung

Qua kiểm tra, nhìn chung công tác CCHC được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt như: công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức đến thực hiện các TTHC; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn;…

Tuy nhiên, tại 2 địa phương trên, còn một số lĩnh vực hạn chế cần được quan tâm khắc phục. Tại huyện Lai Vung, công tác xử lý tài liệu còn chậm, đến thời điểm này tài liệu tồn đọng nhiều; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thấp, chưa có hồ sơ thực hiện ở mức độ 4; việc ghi ký hiệu văn bản còn sai sót; nhiều đơn vị chưa làm tốt công tác lập hồ sơ văn thư lưu trữ; việc xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử của một vài đơn vị chưa đảm bảo quy trình, còn tình trạng trễ hạn, quá hạn;… Ở huyện Lấp Vò, qua kiểm tra hầu hết các đơn vị chưa thực hiện vận hành hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015; chưa thực hiện chữ ký số trên văn bản văn thư; một số hồ sơ hộ tịch, chứng thực chưa thực hiện đúng quy trình; một số hồ sơ tuyển dụng, bổ nhiệm chưa thực hiện đúng các bước theo quy định;…

Huyện Lấp Vò là một trong những địa phương đang triển khai Đề án “Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích”. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính, giảm đáng kể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC ở các địa phương, giúp các cán bộ này có điều kiện làm việc chuyên môn tốt hơn; giúp giảm chi phí nhà nước đầu tư vật chất cho bộ phận một cửa ở địa phương. Tuy nhiên, trong thực hiện đề án này, địa phương vẫn chưa xây dựng phương án về nhân sự dự phòng (nhân viên dự bị ở bưu điện, nhân viên dự bị ở bộ phận một cửa) để đảm bảo công việc không bị gián đoạn; biên bản giao nhận việc, hồ sơ giữa 2 đơn vị chưa được thực hiện tốt;…

Đoàn kiểm tra CCHC tại bộ phận một cửa huyện Lấp Vò

Ông Trần Minh Lý – Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo hướng: hạn chế do chủ quan, các đơn vị ở địa phương cùng nhau đề ra hướng khắc phục; hạn chế, sai sót khách quan từ các sở, ngành có liên quan thì kịp thời phản ánh cho các đơn vị khắc phục để công tác CCHC để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, TTHC cho người dân.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn