• Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp
  • Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 3, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng...
  • Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra
  • 05/03/2019
  • Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện Lấp Vò đã đề ra, 2 năm cuối của nhiệm kỳ 2015 -2020, các cấp ủy, chính quyền của địa phương đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
  • Tạo được đồng thuận và ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội
  • 04/03/2019
  • ĐTO - Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” (viết tắt là Quyết định số 221-QĐ/TW) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem tin đã đăng theo ngày: