Báo Đồng Tháp với công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 07/06/2019 11:35:20

ĐTO - Di chúc của Bác (được công bố năm 1969) có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. Báo Đồng Tháp là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thông qua những tin, bài, hình ảnh, âm thanh, video được đăng tải trên hai phiên bản - báo giấy và báo điện tử, Báo Đồng Tháp đã tích cực tuyên truyền nhiều nội dung thực hiện Di chúc của Bác.


Phóng viên Báo Đồng Tháp (người thứ nhất và thứ hai, từ phải sang trái) nhận Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018)

Về công tác xây dựng Đảng, những Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động... của Trung ương và tỉnh Đồng Tháp được Báo Đồng Tháp thông tin, phản ánh. Trong đó có Nghị quyết 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tin, bài phản ánh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa những cán bộ, đảng viên; quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tự phê bình và phê bình; tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên... cũng được đăng trên Báo Đồng Tháp.

Đội ngũ phóng viên, nhà báo của Báo Đồng Tháp nghiên cứu, tìm tòi, lăn lộn tác nghiệp ở cơ sở để cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí mang “hơi thở” cuộc sống trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên duy trì trên Báo Đồng Tháp với nhiều bài viết về tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, góp phần tạo sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu gương và trách nhiệm công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều phóng viên của Báo Đồng Tháp đã đạt giải cao trong các cuộc thi viết về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Do vậy, cùng với các đơn vị liên quan và những cơ quan báo chí khác, Báo Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung liên quan đến việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Điển hình như: tuyên truyền công tác đầu tư cho giáo dục, y tế; những tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; những hoạt động, mô hình giúp đỡ thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên gặp hoàn cảnh khó khăn; hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm tập hợp, định hướng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Theo đồng chí Phạm Hữu Hoàn - Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp, cùng với Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, các phòng khác như Kinh tế, Văn hóa - Xã hội... tích cực thực hiện nhiều tin, bài có nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đó là hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong việc giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho gia đình chính sách, có công với cách mạng; xây dựng cầu, đường nông thôn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo... Báo Đồng Tháp cũng có thông tin đến bạn đọc những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp gồm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng hình ảnh địa phương; phát triển du lịch; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... được Báo Đồng Tháo tuyên truyền thông qua các bài viết, phản ánh nhiều chiều, nhiều góc độ. Tất cả các chương trình, đề án nói trên đều nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Điều này cũng có nghĩa là đang nỗ lực thực hiện một trong những nội dung mà Bác đã căn dặn trước lúc đi xa. Nhìn chung, Báo Đồng Tháp đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Theo đồng chí Phạm Hữu Hoàn, để thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc của Bác trong thời gian tới thì mỗi cán bộ, phóng viên của Báo Đồng Tháp cũng như hệ thống cộng tác viên phải không ngừng học tập, trau dồi, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ. Các cơ quan có liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thông qua các cuộc thi, hội thảo, nói chuyện chuyên đề... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục định hướng rõ ràng hơn trong công tác tuyên truyền thực hiện Di chúc; việc tuyên truyền thực hiện Di chúc của Bác phải gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nên cụ thể hóa từng lời dạy trong Di chúc gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

HÒA HIỆP

Gửi bình luận của bạn