Chủ tịch Quốc hội: Nội hàm của cải cách tiền lương là trả lương theo vị trí việc làm

Cập nhật ngày: 01/04/2024 10:58:47

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nội hàm của cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7 là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ lãnh đạo.

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra sáng 1/4.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp là dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: quochoi.vn)

"Bắt đầu từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Nội hàm cơ bản nhất của cải cách chính sách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ lãnh đạo. Theo đó, để tiến hành xây dựng được hệ thống thang bảng lương thì việc đầu tiên là phải xây dựng được vị trí việc làm", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét, ban hành nghị quyết này làm căn cứ xây dựng thang bảng lương.

Phạm vi áp dụng của nghị quyết là cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Một nội dung quan trọng khác được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp là các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét lần đầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, có 4 dự án luật sửa đổi và bổ sung là: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi).

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến hồ sơ dự án Luật Phòng không Nhân dân.

"Đây là luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng Nghị quyết 44 tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, các dự án luật đều phải trải qua quy trình trình xem xét, thông qua tại 2 kỳ họp. Tuy nhiên, đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), nếu chuẩn bị tốt và thảo luận được sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ trình thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình 1 kỳ họp.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, sau phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, có thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp tiếp để cho ý kiến một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban tăng cường phối hợp các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan trình sớm có tài liệu để tổ chức họp, cho ý kiến.

Theo  ANH VĂN (VTC News)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn