Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Hội quán tạo nền tảng phát triển hợp tác xã

Cập nhật ngày: 20/11/2020 11:29:45

ĐTO - Mô hình Hội quán ra đời đã tạo ra không gian cộng đồng để người dân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản, chia sẻ chuyện làng, chuyện xóm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, hướng tới liên kết với nhau trong sản xuất, tiêu thụ và nâng lên thành lập hợp tác xã (HTX) trên nền Hội quán.

Thời gian qua, để xây dựng và phát triển Hội quán trên địa bàn, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Lãnh đã tổ chức quán triệt chủ trương của BTV Tỉnh ủy về phát triển mô hình Hội quán; tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình Hội quán. Đồng thời, để tạo tiền đề cho việc thành lập Hội quán, BTV Huyện ủy Cao Lãnh còn tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội; về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tinh thần hợp tác, liên kết trong sản xuất, tạo sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; xây dựng “Cộng đồng dân cư xây dựng nông thôn mới” làm thay đổi nhận thức của người dân, theo hướng “Tự lực, chăm chỉ, hợp tác” bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh cho biết, BTV Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy xã, thị trấn định hướng nhân sự giới thiệu vào Ban Chủ nhiệm Hội quán là những người tâm huyết, kinh nghiệm trong sản xuất và có khả năng điều hành, là thủ lĩnh cộng đồng. Đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động phù hợp với tình hình từng Hội quán, nội dung sinh hoạt là những vấn đề thiết thực có liên quan đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, Hội quán cũng là nơi để cán bộ, đảng viên đến với Nhân dân thường xuyên hơn, nắm chắc cơ sở, địa bàn hơn, tiếp nhận nhiều thông tin từ người dân và xử lý kịp thời hơn (có 312 đảng viên là thành viên Hội quán). UBND huyện Cao Lãnh đã chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hình thành và tổ chức hoạt động của Hội quán. Các ngành chuyên môn của huyện cùng dự và thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức, những chính sách mới của Nhà nước liên quan đến sản xuất và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mời các doanh nghiệp liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Với sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, đặc biệt là sự tích cực tham gia của quần chúng Nhân dân mà từ Hội quán đầu tiên được thành lập vào tháng 9/2016 tại xã Mỹ Xương với tên gọi “Minh Tâm”, đến nay toàn huyện có gần 20 Hội quán với hơn 1.120 thành viên tham gia. Thông qua hoạt động của Hội quán đã làm chuyển biến nhận thức của người dân, tạo sự gắn bó kết cấu cộng đồng biết chia sẻ trong việc chuyển đổi cách làm mới mang lại hiệu quả và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm, vận động thành viên sản xuất phải có tâm, từng bước tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng; từng bước khẳng định nhãn hiệu và tạo thương hiệu đối với người sử dụng trong và ngoài nước. Từ khi tham gia vào Hội quán, nhiều thành viên, nông dân được sinh hoạt với các chuyên gia nông nghiệp về sản xuất hữu cơ, các biện pháp sản xuất giảm giá thành.

Ngoài ra, còn hướng tới việc sản xuất sản phẩm an toàn theo nhu cầu của người tiêu dùng. Qua thời gian tư duy sản xuất của nông dân từng bước được thay đổi từ tự phát, nhỏ lẻ sang hợp tác liên kết sản xuất chất lượng, theo thị trường, giảm chi phí giá thành, tăng sức cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho người sản xuất chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các Hội quán đã kết nối nhiều doanh nghiệp liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả làm nền tảng cho việc hình thành và phát triển HTX. Và thực tế trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã có 7 HTX đa dịch vụ ra đời hoạt động đúng bản chất trên nền Hội quán (HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Tây, Mỹ Hội, Bình Hàng Trung, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Phương Trà, An Bình) bước đầu mang lại hiệu quả tích cực và lợi ích cho thành viên.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết thêm, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội quán trong thời gian tới, huyện Cao Lãnh sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện Công văn số 508 ngày 25/1/2018 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo hướng dẫn đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Hỗ trợ tập huấn kỹ năng chuyên môn, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất và giải quyết đầu ra cho hàng nông sản thông qua sinh hoạt các Hội quán và thành lập HTX trên nền Hội quán.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn