KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA CỦA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2019)

Công minh, chính xác, kịp thời

Cập nhật ngày: 16/10/2019 10:25:50

ĐTO - Suốt 71 năm qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong cả nước luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, lập nhiều thành tích. Với phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”, UBKT các cấp ở tỉnh Đồng Tháp củng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra (KT), giám sát (GS), góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.


Nhiều cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sự lớn mạnh của tổ chức đảng (TCĐ) và đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác KT, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban KT Trung ương - Cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Đảng. Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành KT của Đảng. Tại tỉnh Đồng Tháp, trước ngày 30/4/1975, các cấp ủy chưa lập cơ quan KT chuyên trách, chỉ phân công cán bộ làm công tác tổ chức của cấp ủy kiêm nhiệm nhiệm vụ KT. Ở cấp tỉnh, công tác KT gắn chung với Ban tổ chức Tỉnh ủy, có phân công một đồng chí Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Trưởng Ban KT Tỉnh ủy và một số đồng chí giữ chức vụ ủy viên. Vào khoảng tháng 6/1976, Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức chỉ định thành lập UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Quang Thạnh giữ vai trò Trưởng ban. Sau đó, các huyện, thị ủy lần lượt thành lập UBKT của cấp mình.

Tổ chức, bộ máy hoạt động của cơ quan UBKT các cấp trong tỉnh thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Nhiều cán bộ ngành KT của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT,GS đối với TCĐ cấp dưới và đảng viên (ĐV). Đồng thời, lãnh đạo và tổ chức thực hiện toàn diện những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, tăng cường niềm tin của cán bộ, ĐV và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

UBKT các cấp trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS theo phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”. Trong 9 tháng đầu năm nay, UBKT các cấp tham mưu, giúp Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp KT 548 ĐV, 165 TCĐ cấp dưới và GS theo chuyên đề 446 ĐV, 268 TCĐ cấp dưới. Về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 của Điều lệ Đảng, UBKT các cấp KT khi có dấu hiệu vi phạm 32 ĐV và 3 TCĐ cấp dưới; KT 106 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ KT,GS và 20 TCĐ về thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã từng nhận xét, đội ngũ cán bộ làm công tác KT của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm trong sạch nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Với truyền thống vẻ vang và những thành tích xuất sắc thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân của UBKT các cấp trong tỉnh vinh dự nhận những danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì.

N.AN

Gửi bình luận của bạn