Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh diễn ra đúng quy trình, tiến độ

Cập nhật ngày: 21/04/2019 06:22:28

ĐTO - Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền mà trực tiếp là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ), Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra đúng quy trình, tiến độ, kế hoạch. Tỉnh đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp huyện và tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (đứng) làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở

UB MTTQ Việt Nam tỉnh chọn và đã tổ chức hội nghị điểm Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khóm, ấp tại ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng; Đại hội MTTQ điểm cấp xã ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò và huyện Cao Lãnh được chọn tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp huyện. Sau mỗi cuộc Đại hội điểm, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh tiến hành họp, rút kinh nghiệm để công tác tổ chức Đại hội MTTQ ở các địa phương được tốt hơn.

Cuối tháng 11/2018, 100% khóm, ấp tổ chức xong hội nghị Ban CTMT. Toàn tỉnh có 655/701 Trưởng Ban CTMT các ấp, khóm do Phó Bí thư chi bộ đảm nhận; Trưởng Ban CTMT các ấp, khóm còn lại do Bí thư chi bộ và chi ủy viên đảm nhận (là nhân sự chủ chốt của địa phương được cơ cấu để bổ sung quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trong Đại hội Đảng nhiệm kỳ sắp tới).

Tại huyện Lai Vung, sau khi UB MTTQ xã Tân Phước tổ chức Đại hội (làm điểm của huyện) vào ngày 11/1, lần lượt Đại hội MTTQ các xã, thị trấn còn lại cũng diễn ra. Đến ngày 5/3, huyện Lai Vung hoàn thành công tác Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Huyện có 405 ủy viên UB MTTQ xã, thị trấn; 12/12 Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn đều tái cử nhiệm kỳ mới. Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung sớm hoàn thành việc ra quyết định công nhận 12 Ban Thường trực UB MTTQ xã, thị trấn. Còn ở huyện Lấp Vò, Đại hội MTTQ cấp xã kết thúc từ ngày 25/3; Đại hội thực hiện đúng theo quy trình, kế hoạch đề ra.

Theo Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh, cuối tháng 3/2019, 144/144 xã, phường, thị trấn đều hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Nhìn chung, Đại hội Đại biểu MTTQ cấp xã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, cơ cấu, thành phần, số lượng ủy viên UB MTTQ nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Toàn tỉnh có hơn 4.800 ủy viên UB MTTQ cấp xã, trong đó tỉ lệ người ngoài Đảng chiếm 31,7%; nữ đạt 21,7%; thành phần tôn giáo 7,79%. Nhiệm kỳ này, cán bộ chủ chốt Mặt trận cơ sở đạt chuẩn theo quy định, chất lượng cao hơn so với nhiệm kỳ 2014 - 2019. 117/144 Chủ tịch là Ủy viên thường vụ Đảng ủy; số còn lại là Đảng ủy viên - cán bộ chủ chốt được cấp ủy quy hoạch bổ sung vào Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội Đảng sắp tới.

Tập trung chuẩn bị Đại hội MTTQ cấp huyện và tỉnh

Sau khi Đại hội MTTQ điểm cấp huyện của tỉnh diễn ra, đến giữa tháng 4/2019, 11/11 huyện, thị xã, thành phố còn lại đã đăng ký tổ chức Đại hội cấp huyện. Việc xây dựng Đề án nhân sự chủ chốt Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp huyện có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Thông tri số 28 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tất cả Chủ tịch UB MTTQ cấp huyện là ủy viên BTV cấp ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện, thị, thành ủy. Dự kiến đến ngày 20/5/2019 sẽ kết thúc việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện.

Đồng chí Đặng Thị Mỹ Cẩm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo về nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Đã thỏa thuận thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về những nội dung trình BTV Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh và phương án xây dựng Đề án nhân sự UB MTTQ tỉnh khóa IX. Đến ngày 13/4, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đang trong giai đoạn hoàn chỉnh lần 2. Dự kiến, Đại hội MTTQ tỉnh tổ chức vào giữa cuối tháng 7/2019 (diễn ra trong 2 ngày) với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.

Từ nay đến khi Đại hội cấp tỉnh diễn ra, UB MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện rất nhiều việc. Chẳng hạn, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 3, xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Đề án nhân sự UB MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới; gửi các Ban, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thẩm định văn kiện Đại hội và Đề án nhân sự trước khi trình BTV Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện. Trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thẩm định văn kiện, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh...

Trong chuyến về thăm và kiểm tra công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tại tỉnh Đồng Tháp gần đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở vừa qua cũng như việc chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện và tỉnh thời gian tới. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục hoàn thiện văn kiện cũng như phương án nhân sự cho Đại hội MTTQ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong quá trình rà soát, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, ngoài đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỉnh phải hết sức quan tâm chọn những cán bộ có đủ uy tín, năng lực để giới thiệu cho Đại hội hiệp thương cử tham gia vào UB MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Được chuẩn bị chu đáo, tin rằng Đại hội MTTQ cấp huyện và tỉnh tại Đồng Tháp sẽ tiếp tục thành công. Đại hội bầu chọn được những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận, thực hiện tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn