Đánh giá kết quả thực hiện 2 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cập nhật ngày: 22/01/2021 05:52:56

ĐTO - Ngày 21/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 138 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và Nghị quyết 176 về quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các, sở, ngành liên quan và lãnh đạo các huyện, thành phố của tỉnh.


Đại biểu tham gia thảo luận

Sau 3 năm thực hiện chính sách của Nghị quyết 138 về hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai được thí điểm áp dụng trong lĩnh vực trồng lúa, trồng cây ăn trái, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích đất được hỗ trợ hơn 2.200ha, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12 tỷ đồng (trong đó, diện tích thuê đất lúa 2.100ha; diện tích đất trồng cây ăn trái 110ha), chỉ đạt 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2020; hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp tiềm năng đạt 9,48%.

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 176 được các sở, ngành liên quan và địa phương quan tâm thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1371 quy định về phương thức xác định các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tham gia thí điểm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng lao động làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết. Đồng thời, tổ chức chức các lớp tập huấn tuyên truyền về các chủ trương chính sách hỗ trợ lĩnh vực kinh tế tập thể; nội dung tập huấn lồng ghép triển khai đến các HTX chủ trương hỗ trợ lao động theo Nghị quyết. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Nghị quyết sau 3 năm vẫn chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, cụ thể năm 2020 chỉ có 60 HTX đủ điều kiện hỗ trợ thuê mướn lao động, đạt 75%.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề còn gặp khó khăn trong thực hiện Nghị quyết như: điều kiện quy mô diện tích hỗ trợ còn chưa phù hợp ở một số địa phương; kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người đi thuê đất; quy định các điều kiện về hỗ trợ trong tích tụ tập trung đất đai chưa phù hợp; tiêu chí đối với chủ vựa có liên kết tiêu thụ nông sản với người sản xuất; tìm kiếm lao động có trình độ về làm việc cho các HTX gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu còn đề xuất, kiến nghị xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy định đối với HTX được hỗ trợ nhằm sử dụng có hiệu quả kinh phí hỗ trợ và phát huy được năng lực, sở trường của lao động và ngân sách hỗ trợ cho HTX; điều chỉnh lương hỗ trợ lao động cho các HTX là 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng và rà soát các quy định đối với việc hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất triển khai thực hiện giữa các ngành có liên quan.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn